(Survived) (3)
Address: Kalvarijos m., Suvalkų g.
Architecture type: Professional
Architects: Algirdas Šalkauskis
Owners: Kalvarijos savivaldybė
Styles: Istorizmas
Year: 1940
Region: Marijampolė
Epochs: Tzarist, Interwar
Architecture categories: Architecture, Complex object, Military, Separate building, Military, Military/Other
Materials: Wood, Masonry (stone), Masonry (brick), Metal
Images: 17
Publications: 0
Consist of 0 object(s)
Tags: Algirdas Šalkauskis, Historicism, Kalvarija military town

Comments
2014 11 22 | 19:22
Romas Lisauskas
1939 -1940 liepos mėnesio buvo laikomi Lenkijos internuoti kariškiai apie 1000. 1940 m okupavus TSRS buvo išvežti į Rusiją . 1941-1943 m belaisbių stovykla OFLAG 336 kareivinių pasatuose bei šalimais pastatytuose barakuose buvo laikomi rusų karo belaisviai pagrinde karininkai 4500-5000 šalimais pastatų, į pietus jų palaidojimo vieta. Šiuo metu žolėmis apaugęs laukas Palaidota daugiau kaip 1000 belaisvių (tikslus skaičius nežinomas) . 1945 metais čia buvo 3 Baltarusijos fronto kontržvalgybos valdybos «СМЕРШ» specialusis kalėjimas kuriame galėjo būti laikoma virš 1000 vokiečių belaisvių .duomenys paremti šaltiniais
2014 11 22 | 19:38
Romas Lisauskas
„1905 m. Kalvarijoje stovėjo du Rusijos armijos pulkai: ....o šiaurės vakarų pusėje, medinėse kareivinėse – Smolensko ulonų pulkas.“Suvalkų gubernijos atmintinėje 1904 m nurodyta, kad III kavalerijos divizijos 8 Smolensko dragūnų Imperatoriaus Aleksandro III pulkas (štabas, 2,3,4,5,6 eskad.) dislokuoti Vilkaviškyje ir 1 eskad. dislokuotas Virbalyje, Suvalkų gubernijos atmintinėje 1907 m nurodyta, kad III kavalerijos divizijos 8 Smolensko dragūnų pulkas dislokuotas Vilkaviškyje, todėl abejonių kelia teiginys, kad Smolensko ulonų pulkas buvo dislokuotas Kalvarijoje ir tuo labiau šiaurės vakarų pusėje kur iš šių bei kitų šaltinių (5leib dragūnų Kuršių pulko istorija, 1903 m leidinys)duomenimis buvo dislokuotas leib-dragūnų Kuršių Imperatoriaus Aleksandro III pulkas, kuriame tarnavo 1000 kariu (6 eskadronai). Suvalkų gubernijos atmintinės 1907 m duomenimis 1906 m Kalvarijoje buvo dislokuota 5-sis leib-dragūnų Kuršių pulkas, 18 šaulių pulkas, 112 Uralo pėst. pulkas
2014 11 22 | 21:28
Romas Lisauskas
„1897 m. Kalvarijoje stovėjo du kariuomenės pulkai: 8 asis pėstininkų Olgos Nikolajevnos vardo ir 2 asis Kuršo ulonų Aleksandro III vardo pulkas.“ Suvalkų gub. atmintinės išleistos 1896 m Suvalkų gub. buvo dislokuota 5-os šaulių brigados dalinai: 17 šaulių pulk. Marijampolėje, 18 šaulių pulk. Kalvarijoje, 19 šaulių pulk. Suvalkuose, 20 šaulių pulk. Suvalkuose, 26 divizijos 104 pėstininkų pulk. Augustave. Pagal Suvalkų gub. atmintinę išleistą 1898 m Suvalkų gub. buvo dislokuota 5-os šaulių brigados dalinai: 17 šaulių pulk. Marijampolėje, 18 šaulių pulk. Kalvarijoje, 19 šaulių pulk. Suvalkuose, 20 šaulių pulk. Suvalkuose. Suvalkų gub. nurodytu laiku nebuvo dislokuota 8 ojo pėstininkų Olgos Nikolajevnos vardo pulko ir 112 Uralo pėstininkų pulk . Pagal Suvalkų gub. atmintinę išleistą 1899 m 112 Uralo pulk. buvo dislokuotas Kalvarijoje1899 m. pastatytame kariniame miestelyje. 8 pėstininkų pulk. turėjo Estlandijos vardą ir Kalvarijoje dislokuotas nebuvo