2013 04 23 | 08:22
VDU organizuojamas praktinis mokslo renginys „ŽALIOS“ MEDINĖS ARCHITEKTŪROS IŠLIKIMO IDĖJOS

Kaunas yra unikalus savo medinės architektūros įvairove. Tankiai išsidėstę kuklūs Vilijampolės namai mena žydų tautos istoriją, išraiškingesnių medinės architektūros pavyzdžių gausu Žaliakalnyje, erdvūs vasarnamiai išsibarstę Panemunėje, darbininkų ir carinės kariuomenės laikotarpį menančius medinukus galima surasti Žemuosiuose Šančiuose.
Medinė architektūra miestuose dažnai vis dar suvokiama kaip nepilnavertis, laikinas atspirties taškas, ilgainiui turintis užleisti savo vietą „pastoviems“ statiniams. Šiandien Europos Sąjungoje unikalius medinės architektūros pavyzdžius yra išsaugojusios tik Baltijos ir Skandinavijos šalys. Kaunas šiame kontekste galėtų būti ne tik įdomus savo vertingu palikimu, bet ir patrauklus turizmo požiūriu, todėl labai svarbu susirūpinti unikaliu medinės architektūros paveldo išsaugojimu bei atgaivinimu.
Keletas Kauno medinių objektų yra puikiai tvarkomi ir prižiūrimi, tačiau didžioji dalis medinio paveldo jau sunaikinta laiko arba netinkamos tvarkybos ir edukacijos stokos. Todėl VDU klasterio „Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai“ mokslininkai kartu su VDU Menų fakulteto magistrantais organizuoja viešą praktinį mokslo renginį „Žalios“ medinės architektūros išlikimo idėjos“. Jo metu kompetentingi specialistai skaitys pranešimus apie Kauno miesto medinės architektūros paveldo būklę ir teisinius jo išsaugojimo aspektus, apie Vilniaus medinių namų tvarkymo gerąsias praktikas. Taip pat bus pristatytos 2013 m. prasidėsiančio EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūros ir gamtos paveldo
išsaugojimas ir atgaivinimas“ teikiamos galimybės. VDU Menų fakulteto magistrantai kartu su dėstytojais atskleis Kauno architektų požiūrį į medinį miesto paveldą ir supažindins su atnaujinta duomenų baze „Archimedė“.
Šiuo renginiu tikimasi atkreipti miesto politikų dėmesį į medinio paveldo problemas ir padėti namų savininkams bei naudotojams sužinoti kaip surasti finansinių išteklių būtiniems tvarkybos darbams. Visi esame atsakingi už tai, kad unikalų medinį paveldą išsaugotume ateinančioms kartoms.


Daugiau informacijos:


Dr. Ingrida Veliutė
Projekto koordinatorė
Tel. +370 618 21609
i.veliute@mf.vdu.lt
www.archimede.lt