2020 02 03 | 14:28
KTU ASI mokslininkų projektas Smart Rehabilitation 3.0

Profesoriaus dr. Raimondo Bliūdžiaus, projekto vadovės dr. Rasos Bertašiūtės, dr. Brigitos Tranavičiūtės, dr. Jurgos Kumžienės, dokt. Valdemaro Geležiūno nuo 2019 m. lapkričio vykdomas projektas „Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje“ (angl. Innovating professional skills for existing building sector) sujungia keturis universitetus ir tris organizacijas.

Skirta statybų sektoriaus profesionalams

Bendradarbiaujant bus siekiama sukurti naują programą, skirtą tobulinti statybų sektoriuje dirbančių profesionalų įgūdžius. Projektą vykdo Katalonijos politechnikos universitetas (UPC, Ispanija, koordinatorius), Palermo universitetas (UNIPA, Italija), Kipro universitetas (UNICY, Kipras), Kauno technologijos universitetas (KTU, Lietuva), asociacija „RehabiMed“, Europos studijų ir iniciatyvų centras (CESIE), Europos statybų ekspertų asociacija (AEEBC).

Projektas palaiko horizontaliuosius ERASMUS + prioritetus paremdamas asmenis, siekiančius įgyti ir ugdyti pagrindinius įgūdžius ir gebėjimus, skatindamas įsidarbinimo galimybes, socioedukacinį ir asmeninį tobulėjimą, dalyvavimą pilietiniame ir socialiniame gyvenime.

Jis taip pat skatina atkreipti dėmesį į socialinę ir kultūrinę Europos kultūros paveldo vertę bei jo indėlį į darbo vietų kūrimą, ekonominį augimą ir socialinę sanglaudą.

Pagrindinis projekto tikslas – bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais pagilinti žinias apie esamas naujausias technologines pastatų renovacijos priemones, atnaujinti esamas mokymo ir profesinės kvalifikacijos ugdymo programas, siekiant sukurti atnaujintą pastatų renovacijos ekspertų profilį.

Sujungs atviri internetiniai kursai

Vykdant projektą visose dalyvaujančiose šalyse numatyta parengti atvirus internetinius kursus (MOOC), kaip visiems prieinamą ir lankstų būdą įgyti naujų įgūdžių ir kokybiškos mokymo patirties pastatų renovacijos srityje.

Taip pat kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje bus surengti 4 mokymo kursai, skirti pasidalinti technologijų taikymo, mokymo programų ir priemonių rengimo žiniomis ir patirtimi su partneriais pastatų renovacijos srityje.

2019 m. lapkričio 18-19 d. Barselonoje (Ispanija) KTU ASI mokslo darbuotojos dr. R. Bertašiūtė ir dr. B. Tranavičiūtė dalyvavo pirmajame projekto dalyvių susitikime, kuriame pristatė instituto mokslo darbuotojų sudarytos darbo grupės galimybes siekiant projekto rezultatų.

KTU ASI, būdamas vienas iš projekto partnerių, kartu su užsienio universitetų ir asociacijų atstovais iš Italijos, Ispanijos, Kipro ir Airijos dalindamiesi patirtimi, žiniomis ir resursais, sieks pademonstruoti medinės architektūros paveldo atnaujinimo alternatyvas ir pritaikymą šiuolaikinėms reikmėms.

Taip pat sieks atskleisti, kaip užtikrinti medinės architektūros paveldo atnaujinimo techninių sprendimų pagrįstumą ir efektyvumą, derinti tradicines ir šiuolaikines medinės architektūros paveldo atnaujinimo technologijas, medžiagas, inžinerinius sprendimus, neprarandant paveldo autentiškumo.

KTU Architektūros ir statybos instituto darbuotojų grupė prof. dr. Raimondas Bliūdžius, projekto vadovė dr. Rasa Bertašiūtė, dr. Brigita Tranavičiūtė, dr. Jurga Kumžienė, dokt. Valdemaras Geležiūnas nuo 2019 m. lapkričio 4 d. vykdo programos Erasmus+ KA2 veiklos projektą 2019-1-ES01-KA203-065657 Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje (angl. Innovating professional skills for existing building sector). Projekto trukmė 3 metai.

Smart Rehabilitation 3.0 projektas palaiko bendrą ERASMUS+ KA2 programos tikslą sujungdamas keturis universitetus ir tris organizacijas bendradarbiauti kuriant naują programą, skirtą tobulinti statybų sektoriuje dirbančių profesionalų įgūdžius.