2012 09 07 | 13:52
Europos paveldo dienos'12. Genius loci/Vietos dvasia

Kaip sakoma Kvebeko deklaracijoje, skirtoje vietovės dvasios išsaugojimui: „vietovės dvasia yra procesas, kuris nuolat perkuriamas, atsižvelgiant į bendruomenių poreikį keistis, tęstinumą, teigiame, kad ji (dvasia aut. past.) gali kisti laikui bėgant“[1]. Tad akivaizdu, kad prie minimo proceso ir kismo dabar daugiausiai prisidedame mes patys. Tačiau tik gerai pažindami savo paveldą, suvokdami jo prasmę, įvairių visuomeninių pokyčių akivaizdoje sugebėsime išsaugoti vietos dvasią, ją praturtinti.

Todėl AUTC bendruomenė kviečia Jus dalyvauti Europos kultūros paveldo dienos renginiuose rugsėjo 14 -  25 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje. Šiais metais daugiausiai dėmesio bus skirta Lietuvos mediniam kultūros paveldui.

Atraskime ko nežinome, naujai pažvelkime į tai, kas atrodytų aišku.

Daugiau informacijos: http://www.kpd.lt/epd2012/[1] Kvebeko miesto deklaracija dėl vietovės dvasios išsaugojimo. 2008. Prieiga per internetą: http://www.kpd.lt/failai/u1/QUEBEC_CITY_DECLARATION_LT.pdf. [Žiūrėta 2012 m. rugsėjo 7 d.]