Rezultatai pagal užklausą: Architektūros tipas - Etninis
Sodyba Sarapiniškių kaime (Neišlikęs) (0)
Adresas: Jurbarko r. sav. Sarapiniškių k. (Eržvilko sen.)
Architektūros tipas: Etninis
Metai: 1850 - 1900
Etninis regionas: Žemaitija
Regionas: Tauragė
Laikotarpis: Carinis
Architektūros šakos: Sodybos/Vienkiemiai, Ūkiniai, Svirnas, Troba, Gyvenamieji
Medžiagos: Medis
Nuotraukos: 3
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Sodybą sudaro gyvenamasis namas, svirnas ir tvartas. Pastatai išsidėstę apie stačiakampio plano kiemą. Sodyba ir svirnas statyti arčiau vieškelio, ši erdvė sudaro gerąjį kiemą. Tvartas suręstas atokiau, prie vedančio į laukus keliuko. Greta gyvenamojo namo tradiciškai sodintas sodas, jis atitvertas. Šiame krašte statyti gyvenamieji namai – žemaitiškos trobos. Trobos planas būdingas Žemaitijai: pirmoji patalpa – prieangis (čia vadinamas „butas“), iš jo patenkama į abu namo galus, kuriuose atitvertos gyvenamosios patalpos ir virtuvė. Per vidurį namo išmūrytas tradicinis žemaitiškas kaminas – virenė. Kamine buvo verdamas valgis, rūkoma mėsa. Namas statytas iš rąstų, dengtas šiaudais. Greta namo stovėjęs svirnas, šiame krašte vadinamas „klėtimi“, suręstas 1863 m. Tai dviejų skirtingo dydžio patalpų pastatas su įėjimu iš šono. Svirnuose laikyti javai, saugoti įvairūs rakandai. Žemaitiškose sodybose galėjo būti keli svirnai. 1951 m. ši sodyba priklausė Marcelei Mockienei.

Eligijus Juvencijus Morkūnas