Karmėlavos bažnyčia (Neišlikęs, k.k.v.r. 1370) (0)
Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos mstl. (Karmėlavos sen.), Piliakalnio g. 17A
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Vladimiras Dubeneckis
Stiliai: "Tautinis stilius"
Metai: 1919
Etninis regionas: Nenurodyta
Regionas: Kaunas
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Statinys, Sakraliniai, Bažnyčia
Medžiagos: Medis
Nuotraukos: 6
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)
Reikšminiai žodžiai: Architektas Vladimiras Dubeneckis, Karmėlava, Tautinis stilius
Teritorijos: Karmėlava

Medinė Karmėlavos Šv. Onos bažnyčia buvo pirmas Vladimiro Dubeneckio bandymas sukurti „tautinio stiliaus“ sakralinį objektą, kuriame butų sujungtos liaudies architektūros tradicijos ir baroko motyvai. Kaip rašė architektas Vladas Švipas: “Karmėlavos medinės bažnytėlės projekte V. Dubeneckis panau­dojo lytis, būdingas liet. senosioms mieste­lių bažnyčioms bei varpinėms.” Nors čia pat priduriama, kad “Fa­sade panaudotos klasicistinės ir barokinės kilmės formos, kaip tai buvo įprasta to­kiose bažnytėlėse. Gal todėl šios bažnytė­lės pavidalas buvo laikomas savu, lietu­višku.”[1]. Tradiciniai Lietuvos sakralinės architektūros elementai apčiuopiami ir interjere. Kaip galime spręsti iš išlikusios archyvinės medžiagos „sienų ir lubų apdailai buvo naudojamas apkalimas dailylentėmis. Medžio raižiniuose naudojama liaudies ornamentika: tulpė, saulutė ir virvelė bei barokinės voliutos, S formos, banguoto ornamento motyvai.“[2] Tad ir šiuo atveju matome glaudų liaudies meno ir baroko (o interjere ir gotikos fragmentų[3]) persipynimą, kurį ir patys amžininkai suprato kaip lietuviškumo ženklą. Bažnyčia sudegė antrojo pasaulinio karo metu, šiuo metu išlikę tik pamatai.

Vaidas Petrulis[1] Švipas V. Nepriklausomos Lietuvos architektūra. Lietuvių enciklopedija, t. 15. Boston, 1958, p. 735.

[2] Preišegalavičienė, L. Tautinio stiliaus paeiškos Vladimiro Dubeneckio visuomeniniuose interjeruose. Town Planning and Architecture, 2010, nr. 3, p. 166.

[3] Op. Cit., p. 164.