Rezultatai pagal užklausą: Laikotarpis - Pirmoji Respublika
Joniškio pradžios mokykla (Išlikęs, k.k.v.r. 44792) (0)
Adresas: Joniškio r. sav., Joniškio m., Livonijos g. 6
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Antanas Liorentas
Metai: 1935 - 1936
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Švietimo, Mokykla
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 15
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

10 komplektų mokyklą nuspręsta pastatyti įvedus privalomą pradinį mokslą Lietuvoje. Iki tol Joniškio pradžios mokykla patalpas nuomavosi skirtingose vietose, jos neatitiko sanitarinių rekalavimų. Vieno didelio pastato, kur tilptų Joniškio miesto vaikai, pačiam Joniškyje nebuvo, o miesto savivaldybė naujos mokyklos statybai lėšų neturėjo. Pradžios mokyklos statybą Joniškyje sutiko finansuoti Šiaulių apskrities valdyba. Tačiau su sąlyga, kad miesto savivaldybė parūpins tinkamą ir niekam nepriklausantį žemės sklypą. Tokį sklypą padovanojo vietos ūkininkai. Prie jo, savivaldybė nupirko papildomos žemės mokyklos kiemui.[1]

Projekto autorius inžinierius Antanas Liorentas. Jis buvo Šiaulių apskrities savivaldybės inžinierius, kuris rūpinosi Šiaulių priemiesčių tvarkymu. Baigęs mokslus užsienyje, Dancigo aukštąją technikos mokyklą. Tai buvo vienas iš paskutiniųjų jo projektų, nes 1937 m., būdamas 34 metų, jis mirė nuo džiovos.

Pastato statyboms varžytinės paskelbtos laikraščiuose 1935 m. kovo mėn., o prabėgus kiek daugiau nei metams, 1936 m. rugsėjo 28 d., mokykla buvo atidaryta. Varžytines laimėjo rangovai K. Gaidamavičius ir I. Juškevičius. Mokykla pastatyta už 163445 Lt. Prabėgus vos metams po jos atidarymo, pastatą jau teko rekonstruoti, nes pamatyta, kad Joniškio vaikai į patalpas netelpa. 1937 m. metais pristatytas 4 aukštas[2].

Statinio architektūra būdinga funkcionalizmo stiliui: simetriškas langų išdėstymas, kontrastuojantis langų skaidymas. Langai suprojektuoti dideli, kad į patalpas patektų kuo daugiau šviesos. Pagrindiniame fasade, virš pagrindinio įėjimo durų, buvo sumontuotas laikrodis. Pastatas yra įamžintas 1938 m. brolių Kazio ir Mečio Matuzų filme „Spalvota Lietuva“, kaip reprezentuojantis Lietuvą.

Užėmus Lietuvą vokiečiams, čia buvo įsikūrusi karo ligoninė. Atsitraukdami vokiečiai mokykla susprogdino iš vidaus. 1946 m. sovietai objektą naudojo kaip grūdų sandėlį. 1946 m. rugsėjį mokykla grąžinta moksleiviams. 20 a. 8 deš. prie mokyklos pristatytas priestatas. Šiuo metu pastate veikia „Saulės“ pagrindinė mokykla.

Paulius Lazauskas │2020-12-19[1] Kultūros paveldo registras – Joniškio pradinė mokykla - [žiūrėta 2020-12-19]. Prieiga per internetą: < https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7EA5CC2B-F694-4551-9109-F872463FE074>

[2] Lietuvos aidas, 1935-03-11, p. 9