Buvęs Barboros ir Prano Lesauskių namas (0)
Adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Vaižganto g. 26
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Stasys Kudokas
Stiliai: Funkcionalizmas/modernizmas, Modernizuotas istorizmas
Regionas: Kaunas
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Namas
Nuotraukos: 6
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)
Reikšminiai žodžiai: Architektas Stasys Kudokas, Gyvenamasis namas, Kauno modernizmas

Pranas Lesauskis buvo Lietuvos kariuomenės, artilerijos pulkininkas, ginklavimo valdybos viršininkas, matematikos mokslų daktaras. Turėjo sūnų Vytautą. Name gyveno iki 1941 m. sausio 2 d., kuomet buvo suimtas. 1942 m. mirė badu lageryje Schobezvodnoje (Gorkio sr.).[1]

Prašymas statyti namą buvo pateiktas 1937 m., o statybos oficialiai baigtos 1938 m.[2] Statybai naudotos laikmečiui būdingos medžiagos – mūrinės sienos ir čerpinis stogas. Name įrengti modernūs miesto patogumai – centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija. Architektūrinėje kompozicijoje išsiskiria S. Kudokui būdinga suapvalinta laiptinė su mažų langučių skaidymu (panašaus pobūdžio sprendimą galima pamatyti Šančių gimnazijoje ar pradžios mokykloje Jonavos g.), galiniame fasade panaudoti arkinių formų langai. Namas pritaikytas sklypo reljefui: balkonai su suapvalintais kampais atsiveria į nuostabią Kauno panoramą. Pastatas yra įamžintas 1938 m. brolių Kazio ir Mečio Matuzų filme „Spalvota Lietuva“.

Sovietmečiu šiame name gyveno P. Lesauskio žmona Barbora ir grįžęs iš tremties Petras Klimas (Barbora Mėginaitė-Lesauskienė buvo P. Klimo svainė). Pati Barbora išgyveno šiame name iki mirties, 1975 m.

Paulius Lazauskas ǀ 2020-12-20[1] Nuo artilerijos iki vadybos: plk. Dr. Pranui Lesauskiui 120 – [žiūrėta 2020-12-20]. Prieiga per internetą: https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/plk-pranui-lesauskiui-120/

[2] KRVA. F. 218, ap.2, b. 8840, l. 2