Jaunojo žiūrovo (dab. KVADT) teatras (Išlikęs, k.k.v.r. 33642) (0)
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 71
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Kazimieras Bučas, Liudvikas Aksamitauskas, Algimantas Kančas
Stiliai: "Socialistinis realizmas"
Metai: 1950 - 1959
Etninis regionas: Nenurodyta
Regionas: Kaunas
Laikotarpis: Sovietmetis
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/sporto/poilsio, Teatras
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 16
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)
Reikšminiai žodžiai: "Socialistinis realizmas", Kazimieras Bučas, Teatrai
Teritorijos: Kauno dramos teatras (buv. kino teatras "Metropolitain), Laisvės al. 71

Jaunojo žiūrovo teatro rekonstrukcija (teatras įrengtas čia veikusio, 1928 m. pastatyto kino teatro „Metropolitain" vietoje) – vienas unikaliausių Stalino epochai būdingo „socialistinio realizmo“ stilistikos objektų Kaune. Tuometėmis sąlygomis svarbaus miesto visuomeninio pastato atsiradimas buvo gan griežtai reglamentuojamas. Sudarant projektinę užduotį teko laikytis „Laikinų normų teatrams projektuoti ir statyti“, sudarytų ir išleistų Meno reikalų komiteto prie TSRS Ministrų Tarybos“[1]. Užduotis buvo suformuota Kauno miesto Vyr. architekto valdyboje bei patvirtinta 1950 m. rugsėjo 26 d. rašte Nr. 1312[2], kurį 1951 m. balandžio 15 d. aprobavo Meno reikalų valdyba prie LTSR Ministrų Tarybos[3].

Architektui Kazimierui Bučui tuomet teko parengti net kelis projektus. Vienas jų, datuojamas 1953 m.[4] – ypač dekoratyvus, artimas „socialistinio realizmo“ klasikai. Vėlesnis, parengtas 1956 m.[5], jau po Stalino mirties bei žymiojo SSKP CK ir SSRS Ministrų Tarybos 1955 m. nutarimo „Dėl projektavimo ir statybos nesaikingumų pašalinimo“, - gerokai nuosaikesnis. Dar 1952 m. K. Bučo sudarytame aiškinamajame rašte abstrakčiai nurodoma, kad „architektūriniai sprendžiant fasadą, derinamasi prie Kauno miesto architektūrinio charakterio. Pastato paskirties pobūdžiui išgauti manoma panaudoti šviesos efektai [galutiniame projekte buvo panaudoti neoniniai vamzdeliai[6]], atatinkama ornamentika ir kitos teatrams charakteringos puošmenos“[7]. Šios teatro funkcinį tipą iliustruojančios fasado skulptūros, kurias matome abiejuose projektuose, akivaizdžiai suteikia objektui išskirtinumo.

Visgi nederėtų užmiršti, kad kuriant šį svarbų, ankstyvąjį sovietmetį atspindintį objektą, buvo prarasta tarpukariu susiformavusi unikali urbanistinė ir architektūrinė struktūra. Nors projektinėje užduotyje buvo nurodyta, kad „architektūrinis sprendimas turi atitikti aplinkai ir paskirčiai sudarant darnų vienetą su esamu pastatu“[8], senasis stilingas buvusio kino teatro art deco formų fasadas ir originalus pasažas buvo sunaikinti. 1970 m. buvo paruoštas naujas dramos teatro bufeto projektas (arch. Liudvikas Aksamitauskas). Nuo 2005 m. vyksta dramos teatro rekonstrukcija pritaikant šiuolaikinėms reikmėms (arch. Algimanto Kančo studija).

Vaidas Petrulis

 


[1] KAA, f. R-1702, ap. 2, b. 105, p. 7. 

[2] KAA, f. R-1702, ap. 2, b. 105, p. 4.

[3] KAA, f. R-1702, ap. 2, b. 105, p. 7.

[4] KAA, f. R-1702, ap. 2, b. 104.

[5] KAA, f. R-1705, ap. 2, b. 56, 57.

[6] KAA, f. R-1705, ap. 2, b. 57, l. 8.

[7] KAA, f. R-1702, ap. 2, b. 105, p. 10.

[8] KAA, f. R-1702, ap. 2, b. 105, p. 4.