Rezultatai pagal užklausą: Laikotarpis - Carinis
Barūnų vienuolyno ir bažnyčios kompleksas (Išlikęs) (0)
Adresas: Baltarusija, Ašmenos r., Barūnų mstl.
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1778 - 1793
Etninis regionas: Už Lietuvos ribų
Regionas: Už Lietuvos ribų
Laikotarpis: Carinis
Architektūros šakos: Architektūra, Statinių kompleksas, Vienuolynas
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 6
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Bazilijonų vienuolynas ir bažnyčia pastatydinti 1692 m. toje vietoje, kur, pasak legendos, miške ant medžio buvo stebuklingai pasirodžiusi Dievo Motina. Statybą fundavo vietinis bajoras Mikalojus Pesliakas. Šventykla tapo Barūnų Dievo Motinos kulto, gyvuojančio štai jau daugiau nei 300 metų, vieta. XVII a. pabaigoje pastatai buvo mediniai, bet XVIII a. pradžioje Vilniaus bazilijonai pradėjo rūpintis mūrinės bažnyčios ir vienuolyno statyba, kol pagaliau 1778–1793 m. taip ir buvo padaryta. 1839 m. vienuolynas ir bažnyčia buvo uždaryti, o po poros metų čia įsikūrė stačiatikiai. 1919 m. pastatai vėl atiteko katalikams ir nuo tada veikia kaip parapinė bažnyčia. Barūnai labiausiai pagarėjo stebuklingu Barūnų Dievo Motinos paveikslu. XIX a. pradžioje paveikslas buvo vienas iš labiausiai garbinamų Vilniaus apylinkėse, o šiuo metu – vienas iš labiausiai garbinamų Baltarusijoje. Kasmet rugpjūčio 29 d. čia vyksta garsieji Barūnų Dievo Motinos atlaidai. Kadaise šie atlaidai buvo garsūs visame Vilniaus krašte ir pritraukdavo tikinčiuosius iš tolimų vietovių, taip pat ir iš dabartinės Lietuvos teritorijos[1]. Šis sakralinis objektas, stovintis katalikams ir stačiatikiams šventoje vietoje, turi ypatingą aurą.

                                                                     *****

The local nobleman Mikalojus Piešliakas financed building of the Basilion monastery and the Orthodox Church (currently the Church) in 1692 on the site where, as legend has it, the picture of Mother of God appeared miraculously on a tree in a forest. The sanctuary built there became the place of the cult of Mother of God. At the end of the 17th century the monastery and the Orthodox Church were wooden. At the beginning of the 18th century Vilnius Basilions started taking steps to build a brick Orthodox Church and a monastery. The monastery was built in 1778-1793. The monastery and the Orthodox Church were closed in 1839. In 1841 the orthodox believers settled there. In 1919 the Orthodox Church was given to Catholics and has been a parish church without a break ever since. Barūnai is best known for the picture of Mother of God that is still believed to have miraculous powers. The cult of Barūnai Mother of God is more than 300 years old. At the beginning of the 19th century the picture was one of the most venerated ones in the environs of Vilnius, and at the present time it is one of the pictures that is most worshiped in Belarus. Every year, on 29 August, a famous church feast dedicated to Barūnai Mother of God is held. Once this feast was famous all over Vilnius region and attracted pilgrims from the most distant places, as well as from the present territory of Lithuania. This objects built in a holy place has a unique aura.

 

Vaida Almonaitytė-Navickienė

 


[1] Barūnų Bazilijonų vienuolyno Šv. Petro ir Povilo cerkvė (dabar bažnyčia) [interaktyvus]. In Magnus Ducatus Lithuaniae [žiūrėta 2013 m. gegužės 10 d.]. Prieiga per internetą: http://www4102.vu.lt/wp-content/upload/barunai.pdf