Rezultatai pagal užklausą: Regionai - Kaunas | Laikotarpis - LDK, Pirmoji Respublika
Lietuvos banko rūmai Kaune (Išlikęs, k.k.v.r. 1127) (0)
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Maironio g. 25 / K. Donelaičio g. 85
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Mykolas Songaila
Stiliai: Istorizmas
Metai: 1924 - 1927
Etninis regionas: Nenurodyta
Regionas: Kaunas
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Administraciniai, Bankas
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 13
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 1 objekto(-ų)
Reikšminiai žodžiai: Bankai, Lietuvos bankas, Profesorius Mykolas Songaila
Teritorijos: K. Donelaičio g. Kaune, Kauno naujamiestis, Lietuvos banko rūmai Kaune , Maironio g. Kaune

„1924 metais paskelbtas tarptautinis banko rūmų projekto konkursas. Pir­mąją premiją laimėjo architektas iš Pa­ryžiaus (pavardė nežinoma), tačiau jo suprojektuotas pastatas buvo labai su­dėtingas ir brangus. Todėl projektuoti pavesta vieninteliam to meto Lietuvos architektūros profesoriui, konkurso žiu­ri komisijos pirmininkui M. Songailai. Techninę statybos priežiūrą vykdė in­žinierius F. Vizbaras. Statyba užbaigta 1928 metais. [...] Trečiojo atikinio aukšto kampinėje dalyje ir Maironio gatvės pusėje buvo ministro pirminin­ko A. Voldemaro butas su biblioteka, kabinetu ir oficialių priėmimų patalpo­mis, K. Donelaičio gatvės korpuse – banko valdytojų butai. Ant stogo te­rasos, juosiančios operacijų salės didžiulį trikampį stoglangį, buvo užveis­tas „sodas“. Rūsyje po operacijų sale – seifai su specialiais kontroliniais ko­ridoriais ir kameromis (apsaugos sis­temą įrengė anglų firma). Rūmai aprū­pinti mechaniniu šildymu, drėkinimu, elektriniais liftais. Kiemo korpusas skir­tas tarnautojų butams, jo pirmajame aukšte buvo garažai, rūsyje – buitinės patalpos. Po Antrojo pasaulinio karo čia įsikūrė Valstybinio banko Kauno sky­rius. Dabar – vėl Lietuvos bankas. [...]  Prabangiuose banko interjeruose pa­naudotas natūralus ir dirbtinis marmu­ras, granitas, plastinis ir tapytinis deko­ras (dailininkai P. Kalpokas, V. Didžio­kas, O. Dubeneckienė-Kalpokienė, J. Ja­nulis), įvairių stilių baldai, vertingiausieji iš jų – puošnūs šviestuvai ir sie­tynai (vietinės reikšmės dailės pamink­lai). Vestibiulio ir operacijų salės grin­dų geometriniai raštai sukloti iš pilkšvo atspalvio metlacho plytelių, kitur grin­dys parketinės. Šoninė laiptinė buvo papuošta ornamentiniu vitražu (daili­ninkas S. Ušinskas), kuris neišliko. Ves­tibiulio sienos apdailintos juodu, gelsvu ir rusvu natūraliu bei dirbtiniu marmu­ru (dirbtinį marmurą darė meistras J. Dubovskis), juodo marmuro jonėninių kolonų poros skiria pilko švediško gra­nito laiptus, lubų kesonai papuošti ro­zetėmis (toks pat dekoras kartojasi ku­luarų lubose).“

Tekstas iš: Lietuvos bankas. Kauno architektūra. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 92–94.

 


Susideda iš
Lietuvos banko pastato Kaune durys (Išlikęs, k.k.v.r. 1127) (1)
Adresas: Maironio g. 25, Kaunas
Rytinio (Maironio g.) fasado portalai identiški su masyviomis dvivėrėmis durimis. Klasicistinės išraiškos portalo duris su stačiakampiais viršulangiais rėmina profiliuotas tinko apvadas. Virš jų išlikę bronzinių raidžių užrašai ,,Lietuvos Bankas“. Portalų kompozicijos užbaigiamos pusapskričių arkų nišomis...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1924 - 1927
Regionas: Kaunas
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Durys
Medžiagos: Medis
Nuotraukos: 1
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)