Kauno miesto autobusų garažai ir dirbtuvės Šančiuose (Išlikęs) (0)
Adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Geležinkelio g.
Pirmieji du autobusai Kauno miesto gatvėse pasirodė 1909 m., pirklio Geršono Levino iniciatyva[1]. Per kelis dešimtmečius ši naujovė palaipsniui išstūmė tradicinį susiekimą arkliais. 1929 m. įvykusias konkės laidotuves galime laikyti simboline miesto transporto modernizacijos data. Siekiant pagerinti...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1937 - 1938
Etninis regionas: Nenurodyta
Regionas: Kaunas
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gamybiniai, Inžineriniai/Infrastruktūriniai
Medžiagos: Mūras (plytų), Gelžbetonis
Nuotraukos: 12
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (Išlikęs, k.k.v.r. 23642) (0)
Adresas: Pasvalio rajono sav., Krinčino sen., Krinčino mstl.
Krinčino bažnyčioje ryškūs paskutinei vėlyvojo baroko architektūros fazei būdingi bruožai – iki paprastumo išgrynintos formos, plastiški paviršiai, pastato ir dalių vientisumas. Tiek eksterjere, tiek interjere beveik nebėra puošybos (ji sutelkta didžiojo altoriaus retabule ir bokštų viršūnėse), o pagrindinės...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1777 - 1781
Regionas: Panevėžys
Laikotarpis: LDK
Architektūros šakos: Architektūra, Sakraliniai, Bažnyčia, Statinys
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 16
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Palemono pradžios mokykla (Neišlikęs) (0)
Adresas: Palemonas, Palemono g. 161
Ši mokykla pastatyta sutelkiant savivaldybės ir aukotojų lėšas, kurie padengė apie trečdalį 150 tūkst. litų kainavusio pastato kaštų. Vieni iš žymiausių mokyklos fundatorių – Jonas ir Juozas Vailokaičiai. Spaudoje minima, kad jie iš savo „Palemono“ fabriko paaukojo „250000 plytų, stogui 11000 čerpių...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1935 - 1937
Regionas: Kaunas
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Švietimo, Mokykla
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 4
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija (buv. 2-oji vidurinė mokykla) (Išlikęs, k.k.v.r. 2114) (0)
Adresas: Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Basanavičiaus g. 7
Statyti valstybinę gimnaziją Ukmergėje buvo sumanyta 1935 m., tačiau dėl lėšų stokos[1] mintį teko atidėti. Statybos prasidėjo 1937 m. liepos  23 d., o rūmai pašventinti 1938 m. spalio 15 d.[2] Šiose iškilmėse dalyvavo ir pats prezidentas Antanas Smetona. A. Smetonos gimnazija stovi Maironio ir Basanavičiaus...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1937 - 1938
Etninis regionas: Nenurodyta
Regionas: Vilnius
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Gimnazija, Architektūra, Statinys, Švietimo
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 30
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos ambasada (Išlikęs) (0)
Adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Vydūno al. 13
Romanas Polovinskas buvo verslininkas, statybų bendrovės „Mūras“ savininkas. Pats savininkas šiame name negyveno, pasistatė kitą namą K. Donelaičio g. ir Gedimino g. sankryžoje. Šiame name, kuris buvo pramintas „rangovo Polovinsko rūmais“ gyveno Polovinsko šeima, jų giminės. Tuo tarpu Vydūno alėjoje...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1926 - 1927
Regionas: Kaunas
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Vila
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 6
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Buvęs Barboros ir Prano Lesauskių namas (0)
Adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Vaižganto g. 26
Pranas Lesauskis buvo Lietuvos kariuomenės, artilerijos pulkininkas, ginklavimo valdybos viršininkas, matematikos mokslų daktaras. Turėjo sūnų Vytautą. Name gyveno iki 1941 m. sausio 2 d., kuomet buvo suimtas. 1942 m. mirė badu lageryje Schobezvodnoje (Gorkio sr.).[1] Prašymas statyti namą buvo pateiktas...
Architektūros tipas: Profesionalus
Regionas: Kaunas
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Namas
Nuotraukos: 6
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas (Išlikęs) (0)
Adresas: Kauno m. sav., Kaunas, K. Petrausko g. 41
Zigmas Starkus buvo vidaus reikalų ministras, valstybės kontrolės vadovas, Lietuvos banko valdybos narys, vėliau direktorius bei valdytojo pavaduotojas. Turėjo 3 dukras ir sūnų. Name gyveno iki 1941 m. birželio 14 d., kuomet su šeima buvo ištremtas į Sibirą. 1942 m. sušaudytas Sverdlovsko kalėjime. K...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1933 - 1937
Regionas: Kaunas
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Namas
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 5
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Joniškio pradžios mokykla (Išlikęs, k.k.v.r. 44792) (0)
Adresas: Joniškio r. sav., Joniškio m., Livonijos g. 6
10 komplektų mokyklą nuspręsta pastatyti įvedus privalomą pradinį mokslą Lietuvoje. Iki tol Joniškio pradžios mokykla patalpas nuomavosi skirtingose vietose, jos neatitiko sanitarinių rekalavimų. Vieno didelio pastato, kur tilptų Joniškio miesto vaikai, pačiam Joniškyje nebuvo, o miesto savivaldybė naujos...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1935 - 1936
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Švietimo, Mokykla
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 15
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė (Neišlikęs) (0)
Adresas: Kėdainių m. sav., Kėdainiai, J. Basanavičiaus g.
Projekto autorius inž. Juozas Dačinskas. Pastato statyba vyko 1935-1937 m. Ligoninės iniciatoriai buvo apskrities viršininkas J. Varšnys ir apskrities inžinierius J. Dačinskas. Pastatas kainavo apie 330000 litų. Su įranga 451770 Lt. Buvo planuota pastatyti ligoninę už 230000 Lt. Dalį pinigų savivaldybė...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1935 - 1937
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sveikatos ap., Ligoninė
Nuotraukos: 9
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas (Išlikęs) (0)
Adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Žemaičių g. 11
1932 m. kovo 15 d. Teresė ir Mykolas Narbutai pateikė prašymą statytis mūrinį 4 aukštų namą.  Žemės sklypą (tuometis adresas Žemaičių g. 13) Narbutai įsigijo 1931 m., iš M. ir M. Riakų. Pastato projektą parengė inž. Aleksandras Gordevičius. Stogas buvo dengtas raudona skarda, sienos mūrinės, pamatai...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1932
Etninis regionas: Nenurodyta
Regionas: Kaunas
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Numas
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 11
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Raseinių pradžios mokykla (Išlikęs) (0)
Adresas: Raseinių r. sav., Raseinių m. (Raseinių miesto sen.), Žemaitės g. 2
Anot žymaus tarpukario lietuvių kalbininko bei pedagogo Antano Vireliūno, „įsikurti savo mokyklą – tai yra vienas iš pačių didžiausių, jei ne didžiausias ir sunkiausias mūsų Tėvynės uždavinys“[1]. Siekiant įgyvendinti šį tikslą jau pirmojoje nuolatinėje Lietuvos respublikos konstitucijoje įtvirtinama...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1933
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Švietimo, Mokykla
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 4
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Buvusi Raseinių autobusų stotis (Išlikęs) (0)
Adresas: Raseinių r. sav., Raseinių m. (Raseinių miesto sen.), Dubysos g. 12
Žemaičių plento nutiesimas buvo svarbus veiksnys paskatinęs Raseinių modernizaciją paskutiniaisiais nepriklausomos Lietuvos metais. 1937 m. leidinyje „Iliustruotas pasaulis“ rašoma: „Raseiniai – vienas iš gražesnių apskrities miestų Žemaitijoje, pasižymintis ramumu. Ten nėra jokio judėjimo, to gyvumo...
Architektūros tipas: Profesionalus
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Inžineriniai/Infrastruktūriniai, Autobusų stotis
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 4
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose (Išlikęs) (0)
Adresas: Raseinių r. sav., Raseinių m. (Raseinių miesto sen.), T. Daugirdo g. 8
Nedideli, dviejų-trijų aukštų mūriniai miesto namai tarpukario Lietuvoje buvo vienas iš svarbiausių valstybės, o kartu ir atskirų miestų aplinkos modernėjimo ženklų. Ne tik verslininkai, tačiau ir aktyvūs įvairių profesijų specialistai imdavosi statyti namus, kuriuose buvo nuo 2 iki 8 atskirų butų. Tradicinė...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1933 - 1936
Regionas: Kaunas
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 4
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Evangelikų liuteronų bažnyčia Šiauliuose (Neišlikęs) (0)
Adresas: Šiaulių m. sav., Vilniaus g. 202
Evangelikai liuteronai Šiaulių paviete pradėjo kurtis jau XVII–XVIII a. Sąlygos liuteronų bendruomenei Šiaulių ekonomijoje ir Šiauliuose didėti atsirado XVIII a. antrojoje pusėje, kai 1765–1780 m. jos administratoriumi buvo paskirtas Antanas Tyzenhauzas (1733–1785) ir jis ėmėsi ūkinių reformų – steigė...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1854
Regionas: Šiauliai
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sakraliniai, Bažnyčia
Medžiagos: Mūras (akmenų), Mūras (plytų)
Nuotraukos: 18
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Pradinė mokykla Panevėžyje (Išlikęs, k.k.v.r. Panevėžio m. sav., P) (0)
Adresas: Panevėžio m. sav., Panevėžys, Ukmergės g. 34
Nors ketvirtojo dešimtmečio pradžioje Panevėžyje buvo ne viena pradinio ugdymo įstaiga, bet dauguma jų veiklą vykdė menkai tam pritaikytose, dažniausiai nuomotose patalpose[1]. „Neturėjimas žmoniškų patalpų mokykloms“ ypač pradinėms, buvo laikomas vienu svarbesnių to meto Panevėžio trūkumų[2]. Nepaisant...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1935
Etninis regionas: Nenurodyta
Regionas: Panevėžys
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Švietimo, Statinys, Mokykla
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 11
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Dumbrių namas Ukmergėje (Išlikęs, k.k.v.r. 1732) (0)
Adresas: Vytauto g. 22, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav.
Ketvirtame XX a. dešimtmetyje Ukmergė tapo vienu iš sparčiausiai besivystančių Lietuvos miestų. Pakanka paminėti, jog čia, kaip ir sostinėje, jau veikė ir buvo sparčiai vystomi vandentiekis bei kanalizacija. Modernėjimo liudijimų rastume ir to meto spaudoje. 1939 m. „Lietuvos aidas“ iškilmingai skelbė...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1933
Etninis regionas: Nenurodyta
Regionas: Vilnius
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Numas
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 12
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Buvusi evangelikų liuteronų (latvių) bažnyčia Joniškyje (Neišlikęs) (0)
Adresas: Joniškio r. sav., Joniškio m., Latvių g. 13
Evangelikai liuteronai Šiaulių paviete pradėjo kurtis jau XVII–XVIII a. Didžiausia bendruomenė (apie/virš 400 narių) į šiaurę nuo Joniškio susiformavo Kuršo vokiečių baronų valdomame Daunoravos dvare (apie 2600 ha ploto valda su 9 kaimais). Joniškio bažnyčia (toliau – ELB, lat. Jānišķes latviešu baznīca...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1848
Etninis regionas: Nenurodyta
Regionas: Šiauliai
Laikotarpis: Carinis
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sakraliniai, Bažnyčia
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 9
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Dr. Vinco Kudirkos muziejus (0)
Adresas: Šakių raj., Kudirkos Naumiestis, V. Kudirkos g. 29
V. Kudirkos muziejus Kudirkos Naumiestyje, pastatytas namo, kuriame trumpai gyveno valstybinio himno autorius, vietoje. Pastatas išaugo iš mokyklinio muziejaus, ir neatskiriamas nuo vietos mokytojos ir muziejininkės Natalijos Manikienės iniciatyvos ir veiklos. Muziejus bene 20 metų, iki Valdovų rūmų...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1992 - 1998
Laikotarpis: Šiuolaikinė
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/sporto/poilsio, Muziejus
Nuotraukos: 4
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Skapiškio kultūros namai (Išlikęs) (0)
Adresas: Kupiškio raj., Skapiškis, Varpo a. 4
Kultūros namai sovietmečiu buvo vienu reprezentatyviausių mažųjų miestelių statinių tipų[1]. Iškėlus esminį politinį tikslą, panaikinti skirtumą tarp miesto ir kaimo (taip pat ir architektūros pagalba), kultūros namams buvo skirta visuomenės kultūrinio ir ideologinio švietimo funkcija. Specifiniai reikalavimai...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1990
Laikotarpis: Sovietmetis, Šiuolaikinė
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/sporto/poilsio, Kultūros namai
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 7
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Alytaus miesto teatras ir Alytaus miesto savivaldybės administracinis pastatas (Išlikęs) (0)
Adresas: Alytaus miesto sav., Alytaus m., Rotušės a. 2, 4
Praėjusio amžiaus 8-jame dešimtmetyje dėl industrializacijos sparčiai augant Alytaus miestui (gyventojų skaičius tarp 1964 ir 1984 m. čia padidėjo keturis kartus), pradėti rengti nauji miesto plėtros planai, imta ieškoti vietos naujam miesto centrui. 1982 metais patvirtintas naujas miesto plėtros planas...
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1985 - 1989
Regionas: Alytus
Laikotarpis: Sovietmetis
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Administraciniai, Savivaldybė
Medžiagos: Mūras (plytų), Gelžbetonis
Nuotraukos: 4
Mokslo darbų: 0
Susideda iš 0 objekto(-ų)

Rodoma 1 - 20 iš 1485