- Profesionalus architektūros tipas
- Etninis architektūros tipas