2021 09 16 | 10:16
KTU ASI mokslininkai įgūdžius tobulins paveldo pastatų restauravimo seminare Palerme

 

Statybų sektoriuje dirbančių profesionalų įgūdžių tobulinimas

„Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje“ yra 30 mėnesių trukmės projektas, bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą ERASMUS+ KA2: Strateginė partnerystė aukštojo mokslo srityje. Projektu siekiama sumažinti ir panaikinti atotrūkį tarp švietimo pasiūlos ir socialinės tikrovės. Juo siekiama apibrėžti naują profesinį „Pastatų renovacijos eksperto“ profilį ir sukurti homogeniškas mokymo programas, kurios patvirtintos Europos lygiu ir paruoštos šių ekspertų rengimui aukštojo mokslo sistemoje. Taip pat pagerinti specializuotą mokymą ir padaryti statybų sektorių patrauklesnį jauniems universitetų studentams, taip reaguojant į 2020 m. Statybos strategiją bei numatyti profesinės kvalifikacijos poreikius, leidžiančius didesnį tarptautinį mobilumą naudojant naujoviškas skaitmenines priemones (BIM).

Projektą vykdo Katalonijos politechnikos universitetas (UPC, Ispanija, koordinatorius), Palermo universitetas (UNIPA, Italija), Kipro universitetas (UNICY, Kipras), Kauno technologijos universitetas (KTU, Lietuva), asociacija „RehabiMed“, Europos studijų ir iniciatyvų centras (CESIE), Europos statybų ekspertų asociacija (AEEBC).

Patirtimi dalinsis pirmajame seminare

Projektui einant į pabaigą, po ilgų atidėliojimų ir delsimo dėl COVID-19 situacijos, pagaliau buvo nuspręsta susitikti gyvai, siekiant pasidalinti ir apibendrinti iki tol nuotoliniu būdu internetinėje erdvėje vykusias diskusijas. Numatoma, jog rugsėjo 20-24 dienomis vyksiančio seminaro metu dalyviai galės ne tik susipažinti su Palermo paveldo pastatų restauravimo technologinėmis naujovėmis, tačiau ir keistis savo šalių praktika bei patirtimi. Seminaro metu bus diskutuojama apie tai, kaip parengti mokymo metodikas ir priemones konkrečiomis temomis, susijusiomis su paveldo pastatų restauravimo technologinėmis naujovėmis. Šios temos laikomos būtinomis būsimiems „Pastatų renovacijos ekspertams“. Renginio tikslas–susitarti dėl bendro modelio, kuris būtų taikomas mokymo programoms „Pastatų reabilitacijos ekspertams“ šalyse partnerėse. Tuo pačiu metu partneriai iš įvairių šalių tikrins savo pažangiausius lyginamuosius tyrimus, atsižvelgiant į diskusijų metu iškilusius klausimus.

 Seminaro programa: https://smart-rehabilitation.eu/joint-staff-training-on-technological-innovation-in-heritage-building-restoration/ 

Daugiau informacijos apie projektą:  https://smart-rehabilitation.eu/

KTU Architektūros ir statybos instituto darbuotojų grupė prof. dr. Raimondas Bliūdžius, projekto vadovė dr. Rasa Bertašiūtė, dr. Brigita Tranavičiūtė, dr. Jurga Kumžienė nuo 2019 m. lapkričio 4 d. vykdo programos Erasmus+ KA2 veiklos projektą 2019-1-ES01-KA203-065657 Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje (angl. Innovating professional skills for existing building sector). Projekto trukmė 3 metai.

 Smart Rehabilitation 3.0 projektas palaiko bendrą ERASMUS+ KA2 programos tikslą sujungdamas keturis universitetus ir tris organizacijas bendradarbiauti kuriant naują programą, skirtą tobulinti statybų sektoriuje dirbančių profesionalų įgūdžius.