Karaliaučiaus griuvėsiai. XX a. 6 deš.
Tipas: Istorinė nuotrauka
Turinys: Objektas
Reikšminiai žodžiai: Architektūros paveldas Kaliningrado srityje , Karaliaučius, Karaliaučius (Kaliningradas)
Teritorijos: Karaliaučius (Kaliningradas)
Karaliaučiaus griuvėsiai. XX a. 6 deš.