Karaliaučiaus biržos griuvėsiai. XX a. 6 deš.
Tipas: Istorinė nuotrauka
Turinys: Objektas
Šaltinis: KTU ASI archyvas
Reikšminiai žodžiai: Architektūros paveldas Kaliningrado srityje , Karaliaučiaus birža, Karaliaučius, Karaliaučius (Kaliningradas), Mažoji Lietuva, Rytų Prūsija (Rytprūsiai), Visuomeniniai pastatai Rytų Prūsijoje
Teritorijos: Karaliaučiaus birža, Karaliaučius (Kaliningradas)
Karaliaučiaus biržos griuvėsiai. XX a. 6 deš.