Volnos cerkvė
Tipas: Fotofiksacija
Turinys: Objektas
Šaltinis: 2015 m. V. Petrulio nuotr.
Laikotarpis: LDK
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos architektūros paveldas Baltarusijoje, Vilniaus barokas
Volnos cerkvė